Skoleydelse

Skoleydelse udbetales fredag i lige uger og udbetales bagud. Skoleydelsen bliver sat ind på din konto.

Skoleydelse pr. uge pr. 1. januar  2017 udgør:

700 kr. pr. 14. dag til elever under 18 år.

700 kr. pr. 14. dag til hjemmeboende elever over 18 år.

2500 kr. pr. 14. dag til udeboende elever over 18 år.