Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 2016.

Den 29. februar 2016, svarede 55 elever på Søndersø Produktionshøjskole på spørgsmål vedrørende skolens æstetiske, psykiske og fysiske undervisningsmiljø.

Resultaterne af det æstetiske miljø viser en høj tilfredshed med lokalernes /værkstedernes indretning, men et behov for at forbedre lokalernes udsmykning.

I forhold til det psykiske undervisningsmiljø, er vi især stolte af, at den højeste score handler om relation mellem værkstedslærer og elev. Det er desuden meget positivt at se, hvordan eleverne kan lide at gå på skolen, og at de i høj grad føler der er et godt sammenhold. Det er nogle af de helt vigtige elementer for at opnå trivsel.

Besvarelserne viser, at eleverne i høj grad synes, de lærer noget af produktionen, at der er nok at lave og at det skaber motivation for den enkelte elev. Det er stadig et udviklingspunkt at synliggøre den integrerede undervisning, der foregår mens eleverne arbejder med produktionen.

Brugen af kompetencetavler er et nyt tiltag på skolen og det ser ud til, at det giver god mening for de fleste af vores elever. Tiden arbejder for, at alle elever kan overskue deres udgangspunkt for læring, og deres muligheder på det enkelte værksted.

Trivsel, trykhed, motivation og overskuelighed er ingredienserne i vores tilbud til dem, der har brug for en anden vej til uddannelse.
Resultatet kan ses nedenfor og er opgjort i antal elever der har besvaret.

the_looks.jpg

the_psyche.jpg

the_feeling.jpg