Elevdemokrati

En gang om måneden er der elevrådsmøde. Her deltager en elevrepræsentant fra hvert værksted samt skolens forstander Dorte Lundorff. Formålet med elevrådet er at give eleverne medindflydelse i hverdagen.

Elevrådsformanden deltager i bestyrelsesmøder.