FAQ

 

 1. Hvad er en produktionshøjskole?

En produktionshøjskole kan tilbyde flere forskellige uddannelser, men er hovedsaligt et praktisk uddannelsestilbud, der er basseret på praktisk arbejde og undervisning på værkstederne. Her kan man afprøve forskellige fagområder og på den måde blive mere afklaret med, hvad man skal uddanne sig. Der er altid en voksenvejleder at tale med.

For mere information om produktionsskoler klik her

Produktionsskoleelev

Som  produktionsskoleelev kan du afprøve dine interesser og evner inden for forskellige værksteder, hvis du er usikker på hvad du vil, eller du har særlige behov, der gør, at du har svært ved at gennemføre en erhvervs- eller gymnasial uddannelse.

Du bliver tæt fulgt af en fast værkstedslærer samt en vejleder, og har hver måned en individuel samtale, hvor I sammen evaluerer forløbet indtil nu, og hvor I fastlægger hvilke særlige fokuspunkter (personligt, socialt eller fagligt) du skal arbejde med frem til næste evaluering.

På Søndersø Produktionshøjskole har vi værksteder inden for detail (butik), design, køkken, medie, Sosu, Pau (pædagog), bygge/anlæg, auto, ejendomsservice og kontor. Undervisningen er mest praktisk, hvor du med det samme bruger det, du lærer, i værkstederne.

Herudover kan vi tilbyde dig undervisning i dansk og matematik, hvor du kan opnå et D-niveau, så du efterfølgende kan søge ind på en erhvervsskole.

Der er ikke nogen fast længde på et produktionshøjskoleophold – det aftales individuelt mellem den enkelte elev og en vejleder, og du kan starte på næsten alle tidspunkter af året. Dog kan du som udgangspunkt maximalt gå på en produktionshøjskole i ét år.

Herudover tilbyder vi på Søndersø Produktionshøjskole uddannelserne KUU, EGU og PBE.

 1. Hvad er satserne for skoleydelse?

Når du går på en produktionsskole, får du skoleydelse. Satserne (før evt. skat) er gældende pr. 1. januar 2017:

 1. Elever under 18 år: Kr. 700 pr. 14. dag
 2. Elever over 18 år, hjemmeboende: Kr. 700 kr. pr. 14. dag
 3. Elever over 18 år, udeboende: kr. 2500 kr. pr. 14.dag

Skoleydelsen udbetales for to uger ad gangen og er bagudbetalt.

 1. Hvor længe kan man gå her?

Du kan normalt gå på produktionshøjskolen i op til 1 år. Der kan dog være særlige hensyn der gør, at man kan blive forlænget.

 1. Kan man skifte imellem de forskellige værksteder?

Når du starter på skolen, vælger du det værksted, som du har størst nysgerrighed efter at afprøve. Hvis du efter et stykke tid finder ud af, at du gerne vil prøve et andet værksted, kan du efter aftale med en vejleder og din værkstedslære skifte over til det andet værksted.

 1. Er det en uddannelse?

Produktionshøjskolen er et forberedende forløb, hvor du ikke går til eksamen og prøver, men har tid og mulighed for at udvikle dig personligt, socialt og fagligt, så du kan blive klar til at starte på en uddannelse eller få et arbejde.

 1. Er der en aldersbegrænsning?

Du skal være under 25 år for at kunne starte på produktionshøjskolen. Derudover er der krav til, at du har 9 års skolegang og ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse.

 1. Hvorfor starte på en produktionshøjskole?

Hvis du er usikker på, hvad du har lyst til at arbejde med, kan produktionshøjskolen være et godt sted at afprøve dine interesser. Her vil du finde ud af, hvad du er god til, og du vil opleve, at dine evner kan bruges i erhvervslivet.

Vores vejledere kan hjælpe med at guide dig, og sørge for du får udviklet dig, hvis du har udfordringer – hvad enten det er personligt, socialt eller fagligt.

Du kan ligeledes blive opgraderet i dansk og engelsk, så du er klar til at søge ind på en erhvervsuddannelse.

 1. Hvad er mødetiderne?

Mandag til torsdag: 08.30-15.30 og fredag: 08.30-13.30. Cirka én gang om måneden er der lang weekend, hvor du har tidligt fri torsdag og fri hele fredagen.

 1. Er der mødepligt?

Ja, der er mødepligt til praktisk arbejde og undervisning. Derudover er der i løbet af året nogle fælles arrangementer, som ligger uden for almindelig skoletid, fx åbent hus og ture med skolen, som du også har mødepligt til. Til gengæld får du fri på andre tidspunkter.

 1. Hvilke fremtidsmuligheder er der?

Når du er færdig på produktionshøjskolen får du et kompetencebevis, der fortæller om de praktiske færdigheder du har fået ved arbejde på værkstedet. Det kan du bruge, hvis du søger ind på en erhvervsuddannelse eller søger job.

Du har også mulighed for at fortsætte på en EGU, KUU eller som PBE.

 1. Kan man få særlig hjælp, hvis man f.eks. er ordblind?

Hvis du er ordblind, er der mulighed for at få ordblindeundervisning på skolen.

 1. Tilbydes der almindelig undervisning på skolen?

På værkstederne får du teoretisk undervisning i det praktiske arbejde.

Derudover er der mulighed for, at du kan deltage i eksamensforberedende undervisning i dansk og matematik.

Hvis du skal på en erhvervsskole, er der krav til, at du har minimum karakteren 02 i både dansk og matematik. Hvis du ikke har opnået det i folkeskolen, har du ved os mulighed for at følge frivillig undervisning på skolen og gå til prøve i ét af fagene eller begge fag.

Hvis du vælger det, får du undervisning 1 eller 2 gange om ugen, og resten af tiden er du på dit værksted.

 1. Hvordan bliver man elev?

Hvis du overvejer at blive elev, kan du kontakte vores vejledere til en snak og en rundvisning på skolen:

Connie: 51 85 69 16

Per: 51 85 69 04

Dorthe: 51 85 69 03

Du kan også maile til skolen på sphs@sphs.dk

Du kan kun starte på skolen, hvis en UU-vejleder vurderer, at du vil have gavn af det. Du skal derfor også kontakte din UU-vejleder (se evt. www.minvejleder.dk, hvis du er i tvivl om hvem din UU-vejleder er)

 1. Kan man komme ud i praktik?

Når du har været på skolen i en måned eller mere, har du mulighed for at komme i praktik i en virksomhed. På den måde får du endnu mere praktisk erfaring, og nogle gange ender praktikopholdene med, at virksomheden bliver så glad for eleven, at der bliver lavet en aftale om en uddannelse i virksomheden (EGU eller PBE).

Din vejleder hjælper dig med at finde et praktiksted inden for dit værkstedsområde.

 1. Hvor længe kan man være i praktik?

Du kan være i praktik i op til 4 uger pr. påbegyndte halvår. Det vil sige, at du kan komme 4 uger i praktik, når du har gået på skolen i mindst en måned, og i op til 8 uger i alt, hvis du har gået på skolen i mere end 6 måneder. Praktikugerne behøver ikke at være sammenhængende, og det kan godt være i forskellige virksomheder.