PBE

PBE = ProduktionsskoleBaseret Erhvervsuddannelse

På Søndersø Produktionshøjskole er flere af værkstederne godkendt til at have lærlinge. Alle, der går på en produktionsskole kan blive lærling, hvis skolen vurderer det. Du skal kunne opfylde de faglige krav, der er til uddannelsen.

Hvis skolen udvælger dig til at være lærling, kan du starte når som helst på året. Uddannelsen varer 2-4 år afhængig af uddannelse. Den består af et grundforløb på 1 år og et hovedforløb, som hvis du tager en almindelig erhvervsuddannelse.

PBE er en særlig måde at tilrettelægge en erhvervsuddannelser på, så den i videst muligt omfang gennemføres på produktionsskolen.

PBE er en både spændende og vigtig uddannelse! Spændende, fordi den går på tværs af skoleformer og er et konkret udtryk for, at produktionsskolen er en anden vej til uddannelse og netop derfor kan skabe nye muligheder for unge, hvor det ordinære uddannelsessystem ikke kan leve op til det, den unge har brug for.

Det er samtidig grunden til at PBE også er vigtig: Fordi den giver nogle unge, der ellers ikke havde fået en erhvervsuddannelse, muligheden for faktisk at få en sådan. Og det er vel at mærke ikke en fortyndet udgave af en erhvervsuddannelse, det er på samme niveau som den ordinære erhvervsuddannelse.

Forløbet i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er skruet sammen på en anden måde så det passer til den unges muligheder for at gennemføre, men den unge måles i sidste ende med den samme tommestok som kammeraten, der har taget uddannelsen på erhvervsskolen.

Tal med din vejleder, hvis det er noget for dig.

PBE vejleder Dorthe Knudsen kan kontaktes på: tlf. 51856903 eller dorthe.knudsen@sphs.dk