Kompetencetavler og APP

For at sikre en fortsat udvikling af dig som elev på værkstedet, bruger vi kompetencetavler, hvor det her bliver synligt for dig, hvad du kan lære på værkstedet og hvor langt du er kommet med din kompetenceudvikling.

IMG_0364-WEB

Kompetencetavlen vil indeholde både personlige, sociale og faglige kompetencer.

IMG_0379-WEB

Til hver forløbssamtale sætter du dig et eller flere delmål, der skal arbejdes på til næste forløbssamtale.

I den forbindelse har vi udviklet skolens APP, der kan støtte dig i at fastholde fokus på de faglige, personlige og sociale delmål.

I skolens APP står alle de oplysninger du har brug når du starter som elev på skolen.

App

 Find APPen her:

Brik logo