Undervisning

Vi tilbyder undervisning i dansk og matematik, der evt. kan målrettes eksamen i 9. eller 10. klasse. Du kan opnå et D-niveau, der er adgangsgivende for at komme videre i uddannelsessystemet. Undervisningen foregår i trygge ramme og i mindre grupper.

Kontor rsz_img_3933 Undervisning2

Du får lavet en PSP-screening, når du starter. Den viser, hvilket niveau du ligger på. På den måde kan vi tilrettelægge det bedste produktionsskoleforløb for dig.